Styrelse

Ordförande: 
Jan Eriksson

E-post - jan.eriksson@vansbro.nu

Telefon - 0281-100 95
 

Jan har varit med vår ordförande i många år och har en gedigen erfarenhet i vår bransch. Jan träffar Du på Ritex/Sko-centrum.

Sekreterare:
Eva Eljas

E-post - eva.eljas@vansbro.nu

Telefon - 076-80 88 976 
 

Eva har drivit butik i Vansbro i många år och har stor erfarenhet i branschen. Du finner Eva på Kox In.

Kassör: Tord Skifs
Vansbro  köpmannaförening anlitar en extern kassör: Tord Skifs.
Du når kassören på e-postadress:  kassor@vansbro.nu

Ledamot: 
Jessica Lundahl

E-post - jessica.lundahl@vansbro.nu

Telefon - 0281-714 30

Jessica har drivit butiken Kollektion i Vansbro i många år och har nu utökat med en butik i Leksand.

Ledamot:  
Claes Hermansson

E-post - claes.hermansson@vansbro.nu

Telefon - 0281-70 90 15
Claes hittar Du i butiken HECLA IT-lösningar bland datorer, skrivare och allt som därtill hör.

Suppleanter:

Patrik Forsell  (W-dyk och Forsells Måleri)          
 tel: 070-345 56 66  
e-post: patrik.forsell@vansbro.nu
 

Helena Norell (Cykel & Sport)
 

Valberedning

Kontakta styrelsen