Styrelse

Ordförande: 
Jan Eriksson

E-post - jan.eriksson@vansbro.nu

Telefon - 0281-100 95
 

Jan har varit med vår ordförande i många år och har en gedigen erfarenhet i vår bransch. Jan träffar Du på Ritex/Sko-centrum.

Sekreterare:  
Claes Hermansson

E-post - claes.hermansson@hecla.se

Telefon - 0281-70 90 15
Claes hittar Du i butiken HECLA IT-lösningar bland datorer, skrivare och allt som därtill hör.

Kassör:
Tord Skifs

Vansbro  köpmannaförening anlitar en extern kassör: Tord Skifs.
Du når kassören på e-postadress:  kassor@vansbro.nu

Ledamot: 
Jessica Lundahl

E-post - jessica.lundahl@vansbro.nu

Telefon - 0281-714 30

Jessica har drivit butiken Kollektion i Vansbro i många år.

Suppleant:
Helena Hedström
E-post - Tjejerna Kox In koxinbutik@gmail.com 

Telefon - 076-80 88 976 
 

Suppleant:

Tommy Johansson  (Cykel & Sport)          
 tel: 0281-101 67
e-post: Cykel och Sport cykelosportvansbro@gmail.com

Kontakta styrelsen